นางวัลลภา ไตรโสรัส

นางวัลลภา ไตรโสรัส

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวเดฟเน่ หยวน

นางสาวเดฟเน่ หยวน

หัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล
นายภีม ลิ่วลม

นายภีม ลิ่วลม

หัวหน้าคณะกลุ่มโฮลเซลล์ และรักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลล์
นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล

นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล

หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม
ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล

ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล

หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน
ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ

ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ

หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน
ดร. สิเวศ โรจนสุนทร

ดร. สิเวศ โรจนสุนทร

หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง
นายโชคดี วิศาลสิงห์

นายโชคดี วิศาลสิงห์

หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล และรักษาการหัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน
นายเฮง บุน ชิน

นายเฮง บุน ชิน

หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ