นางวัลลภา ไตรโสรัส

นางวัลลภา ไตรโสรัส

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวเดฟเน่ หยวน

นางสาวเดฟเน่ หยวน

หัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล
นายภีม ลิ่วลม

นายภีม ลิ่วลม

หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและโฮลเซลล์
ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล

ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล

หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน
ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ

ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ

หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน
ดร. สิเวศ โรจนสุนทร

ดร. สิเวศ โรจนสุนทร

หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง
นายโชคดี วิศาลสิงห์

นายโชคดี วิศาลสิงห์

หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล และรักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม
นายเฮง บุน ชิน

นายเฮง บุน ชิน

หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ
นางนฑาห์ บุญประสิทธิ์

นางนฑาห์ บุญประสิทธิ์

หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน
นายแมทธิว จอห์น ไนท์

นายแมทธิว จอห์น ไนท์

หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม