นางวัลลภา ไตรโสรัส

นางวัลลภา ไตรโสรัส

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวเหมินฝัน ธัญไพสิษฐ์

นางสาวเหมินฝัน ธัญไพสิษฐ์

หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลล์
นางสาวเดฟเน่ หยวน

นางสาวเดฟเน่ หยวน

หัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล
นายภีม ลิ่วลม

นายภีม ลิ่วลม

หัวหน้าคณะกลุ่มโฮลเซลล์
นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล

นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล

หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม
ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล

ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล

หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน
ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ

ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ

หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน
ดร. สิเวศ โรจนสุนทร

ดร. สิเวศ โรจนสุนทร

หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง
นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช

นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช

หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล
นายเฮง บุน ชิน

นายเฮง บุน ชิน

หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ
นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์

หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน