ส่งข้อความถึงเรา:

นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: ir@assetworldcorp-th.com
โทรศัพท์: +66 2180 9833

มารุต เลิศเจริญยงค์

หัวหน้าฝ่ายจัดหาเงินทุนและนักลงทุนสัมพันธ์