SET: AWC
ราคาล่าสุด
4.80 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.12 (-2.44 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 12 เมษายน 2564
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
68,390,464.00
วันก่อนหน้า
4.92
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.74 - 4.92
มูลค่า (บาท)
330,306,548.86
ราคาเปิด
4.88
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.86 - 5.65

ราคาหุ้นย้อนหลัง