SET: AWC
ราคาล่าสุด
4.90 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.02 (0.41 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2565
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
23,559,771.00
วันก่อนหน้า
4.88
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.88 - 4.94
มูลค่า (บาท)
115,740,792.66
ราคาเปิด
4.88
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.60 - 5.20

ราคาหุ้นย้อนหลัง