SET: AWC
ราคาล่าสุด
5.85 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.05 (0.86 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2566
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
23,438,915.00
วันก่อนหน้า
5.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.75 - 5.85
มูลค่า (บาท)
136,187,775.30
ราคาเปิด
5.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.56 - 6.55

ราคาหุ้นย้อนหลัง