SET: AWC
ราคาล่าสุด
5.80 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.05 (0.87 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 29 กันยายน 2565
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
36,100,647.00
วันก่อนหน้า
5.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.70 - 5.85
มูลค่า (บาท)
208,994,632.50
ราคาเปิด
5.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.16 - 6.20

ราคาหุ้นย้อนหลัง