SET: AWC
ราคาล่าสุด
3.66 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.12 (-3.17 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2564
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
41,400,430.00
วันก่อนหน้า
3.78
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.66 - 3.80
มูลค่า (บาท)
153,122,974.54
ราคาเปิด
3.78
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.86 - 5.65

ราคาหุ้นย้อนหลัง