SET: AWC
ราคาล่าสุด
5.10 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.05 (-0.97 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2566
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
14,425,879.00
วันก่อนหน้า
5.15
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.05 - 5.20
มูลค่า (บาท)
73,804,681.10
ราคาเปิด
5.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.74 - 6.55

ราคาหุ้นย้อนหลัง