เอกสารนำเสนอ

เว็บแคสต์

Opportunity Day  ประจำปี 2566
19 มีนาคม 2567

Opportunity Day ประจำปี 2566

ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2566
29 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2566

ดูเว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566
15 พฤศจิกายน 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566

ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2566
10 สิงหาคม 2566

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2566

ดูเว็บแคสต์
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
26 กรกฎาคม 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2566
15 พฤษภาคม 2566

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2566

ดูเว็บแคสต์
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
27 เมษายน 2566

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ดูเว็บแคสต์
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
04 พฤษภาคม 2565

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ดูเว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2564
13 ธันวาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2564

ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564
13 สิงหาคม 2564

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564

ดูเว็บแคสต์
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23 เมษายน 2564

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ดูเว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2563
21 ธันวาคม 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2563

ดูเว็บแคสต์