กลุ่มศูนย์การค้า

สีสันของชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง บนพื้นที่อันมีเอกลักษณ์

ผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแหล่งชอปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยที่โดดเด่น พร้อมมอบสีสันของชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งและความอบอุ่นอย่างไทย

ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินงานสร้างสรรค์แหล่งชอปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์แบบร่วมสมัย ซึ่งตอบสนองแนวโน้มและความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้านี้ ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตี้ชอปปิ้งมอลล์ และคอมมูนิตี้มาร์เก็ต ซึ่งแต่ละสถานที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง

ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และแหล่งรวมสินค้าแบบผสมผสานจากธุรกิจออนไลน์ไปยังออฟไลน์ ครบวงจรในระดับภูมิภาค

ศูนย์กลางการค้าส่งที่เชื่อมโยงธุรกิจออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์อย่างครบวงจร เพื่อเปิดพื้นที่แหล่งรวมสินค้าในภูมิภาคผ่านระบบ Phenix Box ระบบการจัดการสินค้าส่งแบบอี-คอมเมิร์ซรายแรก

จากความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ AWC ในการ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” สู่การพัฒนาโครงการศูนย์ค้าส่งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค “AEC TRADE CENTER” ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ด้วย 3 จุดเด่น "สะดวกที่สุด ครบที่สุด ราคาดีที่สุด" มุ่งส่งเสริมสินค้าไทยคุณภาพ พร้อมสร้างโอกาสขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกในยุคไร้พรมแดนได้อย่างไม่สิ้นสุด ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติระดับอาเซียน

ข้อมูลสำคัญ

กลุ่มศูนย์การค้า
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมลักษณะความเป็นชุมชน มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งรูปแบบใหม่ เพื่อให้ลูกค้ามารวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรค์ พักผ่อนหย่อนใจ และเพลิดเพลินกับประสบการณ์แบบท้องถิ่น ปัจจุบันโครงการเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบนำร่องจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าในระดับภูมิภาค CLMTV โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าประเภทธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ยังได้รับการสนับสนุนจากออนไลน์แพลตฟอร์ม เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ออนไลน์