Are you ready to build the future?

จากจุดเริ่มต้นของ AWC สู่ก้าวสำคัญของการเดินหน้ายกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไม่หยุดยั้ง "คน" คือทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของ AWC ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ภายใต้พันธกิจ "มุ่งสรรค์สร้างอนาคตที่ดีกว่า" AWC ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคน AWC เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เหนือกว่าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งทำให้ AWC มีความโดดเด่นที่แตกต่าง และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า

EVP เพื่อการสร้างคน สร้างแบรนด์

AWC พัฒนา EVP: Employee Value Proposition เพื่อสร้างเป้าหมายเชิงคุณค่าให้แก่พนักงานในการส่งมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจที่เหนือความคาดหมาย โดย EVP ประกอบด้วยอักษรย่อ A-W-C ที่เป็นตัวแทนคุณค่าในแต่ละด้าน คือ A-Agility, W-Wellbeing และ C-Career growth

EMPLOYEE VALUE PROPOSITION

องค์กรแห่งอนาคต

AWC เตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อการก้าวไปสู่อนาคต รวมทั้งรองรับเพื่อนร่วมงานบนเส้นทางนี้มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้พนักงานทำงานได้โดยมีอิสระ ยืดหยุ่นและคล่องตัว กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม สอดรับกับโลกยุคปัจจุบันด้วยการเสริมศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับแนวคิดการทำงานได้ไม่ว่าจากที่ใด นอกจากนี้ พนักงานยังมีมุมพักผ่อน หรือสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีหลากหลายในอาคาร พร้อมการเดินทางที่สะดวก

โอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน

ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างทางความคิดและสนับสนุนให้พนักงานเพิ่มพูนทักษะอย่างเต็มที่ พนักงาน AWC จึงมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผ่านการวางแผน เรียนรู้และประเมินความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง โดยพนักงานจะได้รับองค์ความรู้ในสายงาน ทักษะรอบด้านและประสบการณ์อันหลากหลายที่ช่วยให้พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะสามารถเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AWC ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานในทุกระดับและทุกสายงาน ผ่านหลากหลายวิธีการ ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร การฝึกอบรมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกสอน (Coaching) หรือระบบพี่เลี้ยง ตลอดจนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AWC องค์กรแห่งพลวัต

ที่ AWC คือ ส่วนผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เหนือกว่าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม AWC ที่พร้อมเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ค้นหาตำแหน่งงานที่น่าสนใจ หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่ awc-career@assetworldcorp-th.com

6,000
AWC PEOPLE

ตำแหน่งงานใน AWC

ENERGY EFFICIENCY MANAGER

16 มิถุนายน 2565

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN EXECUTIVE

16 มิถุนายน 2565

BUSINESS RESEARCH MANAGER

16 มิถุนายน 2565

COLLECTION EXECUTIVE

16 มิถุนายน 2565

GENERAL ACCOUNTING EXECUTIVE

16 มิถุนายน 2565

HEAD OF FEASIBILITY MODELING

16 มิถุนายน 2565

OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER

15 มิถุนายน 2565

PORTFOLIO MANAGEMENT MANAGER

15 พฤษภาคม 2565

LEARNING AND DEVELOPMENT MANAGER

15 พฤษภาคม 2565

SALES reCONCEPT STORE

15 พฤษภาคม 2565

SAFETY AND SECURITY EXECUTIVE

15 พฤษภาคม 2565

SALES AND LEASING MANAGER

29 เมษายน 2565

BP FINANCE AND ACCOUNTING

22 เมษายน 2565

PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGIST – PRODUCT MARKETING

14 เมษายน 2565

BUSINESS PARTNER FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER (HOTELS)

12 เมษายน 2565

GENERAL MANAGER (SHOPPING MALL)

12 เมษายน 2565

STRATEGY & ACQUISITION MANAGER

31 มีนาคม 2565

GRAPHIC DESIGNER

16 มีนาคม 2565

PRODUCT STORE MANAGER (THAI-CHINESE-ENGLISH SPEAKING) (AEC TRADE CENTER - PANTIP WHOLESALE DESTINATION)

15 มีนาคม 2565

BUSINESS AND CUSTOMER INSIGHT MANAGER

14 มีนาคม 2565

SENIOR OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER

28 กุมภาพันธ์ 2565

TREASURY OPERATION EXECUTIVE (PAYMENT)

28 กุมภาพันธ์ 2565

ASSET CONTROL OPERATIONS EXECUTIVE

28 มกราคม 2565

TENANT SERVICES MANAGEMENT MANAGER

20 มกราคม 2565

TENANT SERVICES EXECUTIVE

20 มกราคม 2565

MARKETING EXECUTION EXECUTIVE

10 มกราคม 2565

DEVELOPMENT AND CONFIGURATION (FULL-STACK)

21 ธันวาคม 2564

DEVELOPMENT AND CONFIGURATION (ABAPER / SAP DEVELOPER)

21 ธันวาคม 2564

SENIOR NETWORK AND CLOUD EXECUTIVE

21 ธันวาคม 2564

PRODUCT CONSULTANT

30 พฤศจิกายน 2564

TECHNICIAN M&E

29 พฤศจิกายน 2564

SITE ENGINEER (CONSTRUCTION MANAGEMENT)

29 พฤศจิกายน 2564

SALES AND LEASING MANAGER - RETAIL

29 พฤศจิกายน 2564

HEAD OF PROJECT GROUP - INVESTMENT OFFICE (REAL ESTATE, HOTEL, RETAIL)

26 พฤศจิกายน 2564

COLLECTION EXECUTIVE

15 พฤศจิกายน 2564

SENIOR BUSINESS RESEARCH MANAGER [REAL ESTATE]

15 พฤศจิกายน 2564

TECHNICAL SUPPORT MANAGER (CIVIL & STRUCTURE)

10 พฤศจิกายน 2564

TECHNICAL SUPPORT MANAGER (MEP & FLS)

10 พฤศจิกายน 2564

PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGIST – FEASIBILITY MODELING

04 พฤศจิกายน 2564

PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGIST – PARTNERSHIP DEVELOPMENT

04 พฤศจิกายน 2564

PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGIST – PRODUCT STRATEGY AND POSITIONING

04 พฤศจิกายน 2564

HEAD OF PORTFOLIO MANAGEMENT (IB & CONSULTING FIRMS BACKGROUND)

04 พฤศจิกายน 2564

SECURITY AND RISK MANAGEMENT EXECUTIVE

03 พฤศจิกายน 2564

SENIOR SALES & LEASING EXECUTIVE

28 ตุลาคม 2564

CONCEPT DESIGN AND DEVELOPMENT MANAGER

28 ตุลาคม 2564

DATA GOVERNANCE MANAGER

01 ตุลาคม 2564

MARKETING EXECUTION EXECUTIVE - WHOLESALES

30 กันยายน 2564

DATA SCIENCE MANAGER

30 กันยายน 2564

DATA ENGINEERING MANAGER

30 กันยายน 2564

SENIOR CONCEPT DESIGN AND DEVELOPMENT EXECUTIVE

29 กันยายน 2564

ENGINEERING SERVICE & SAFETY SECTION MANAGER

18 กันยายน 2564

SENIOR PROPERTY MANAGEMENT EXECUTIVE

15 กันยายน 2564

PRODUCT MARKETING STRATEGY & DEVELOPMENT (Commercial)

31 สิงหาคม 2564

MARKETING SALE STRATEGY & EXECUTION (Commercial)

26 สิงหาคม 2564

PROJECT CO-ORDINATOR

17 สิงหาคม 2564

SENIOR TECHNOLOGY EXECUTIVE

12 สิงหาคม 2564

SENIOR PERFORMANCE MARKETING EXECUTIVE

12 สิงหาคม 2564

CARD PROGRAM MANAGER

10 สิงหาคม 2564

SALES ADVERTISING & PROMOTIONAL AREA MANAGER

10 สิงหาคม 2564

TENANT SERVICES MANAGEMENT MANAGER - COMMERCIAL

10 สิงหาคม 2564

BUSINESS & CUSTOMER INSIGHT MANAGER - COMMERCIAL

03 สิงหาคม 2564

PROJECT DEVELOPMENT MANAGER

11 มีนาคม 2564

SENIOR HRBP MANAGER

29 มกราคม 2564

BUSINESS RESEARCH MANAGER (PYTHON EXPERIENCE)

29 มกราคม 2564

SALES AND LEASING MANAGER (RETAIL)

28 มกราคม 2564

BUSINESS RESEARCH MANAGER (HOTEL, RETAIL)

19 พฤศจิกายน 2563

PROPERTY MANAGEMENT MANAGER

19 พฤศจิกายน 2563

GENERAL MANAGER (RETAIL BUSINESS)

16 ตุลาคม 2563