AWC ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ในพื้นที่ส่วนนี้ท่านจะพบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเรา เช่น ผลประกอบการแต่ละไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของท่าน
[investor-intro-dialog]

ราคาหลักทรัพย์

SET: AWC
ปรับปรุงเมื่อ: 09 มีนาคม 2564
5.25 THB
-0.10 (-1.87%)
ดูเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส ประจำปี 2563
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ข้อมูลสำคัญ

ดูทั้งหมด

สินทรัพย์รวม

9 เดือน ปี 2563
ล้านบาท

กำไรสุทธิ

9 เดือน ปี 2563
ล้านบาท

รายได้รวม 9 เดือน ปี 2563

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำคัญเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับเรา

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ในกรณีที่มีคำถามหรือหรือข้อคิดเห็น สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์และอีเมล

โทร +66 2180 9999. อีเมล ir@assetworldcorp-th.com
ดูเพิ่มเติม

สมัครรับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ

สมัคร