หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน

นางนฑาห์ บุญประสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางนฑาห์มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการร่วมงานกับองค์กรไทยและต่างชาติมากกว่า 20 ปี อาทิ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจ TCP (บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด) รวมถึงดำรงตำแหน่งสำคัญด้านการสื่อสารองค์กร และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนกี่ยวข้องขององค์กร และความยั่งยืนที่บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) และบริษัท เวเบอร์แชนด์วิค (ประเทศไทย) จำกัด