กิจกรรมทั้งหมด

วันที่ กิจกรรม สถานที่
26 กรกฎาคม 2566 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เวลา 15.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
15 พฤษภาคม 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566 เวลา: 15.00 น. - 16.00 น. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ห้อง Kandhavas place ชั้น 4
27 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เวลา 15.00-17.00 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชัน โฮเทล กรุงเทพฯ
27 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2565 เวลา 16.00-17.00 น. ณ The Ballroom 1 โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ