หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน

ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทสาขาการจัดการศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และการจัดการ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. ไพฑูรย์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานการบริหารการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปีในองค์กรชั้นนำมากมาย ก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ดร. ไพฑูรย์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนที่บริษัท โนมูระ สิงคโปร์ ก่อนหน้านั้น ดร. ไพฑูรย์ ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารและผู้อำนวยการอาวุโสในหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ที่ปรึกษาคณะบริหารด้านการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโกรเวลท์ จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร แบงค์ สิงคโปร์ และผู้อำนวยการฝ่ายขายตราสารอนุพันธ์ ที่เอบีเอ็น แอมโร แบงค์ ฮ่องกง