กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวไลฟ์สไตล์ชั้นนำ มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนเพื่อการเติบโตในอนาคตและศักยภาพในการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว

กลุ่มโรงแรม

โรงแรม

กลุ่มอาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

กลุ่มศูนย์การค้าและกลุ่มธุรกิจค้าส่ง

โครงการ

BUILD A BETTER FUTURE WITH US

ข่าวสารบริษัท

ดูทั้งหมด

ราคาหลักทรัพย์

SET: AWC
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มิถุนายน 2567
3.60 THB
0.00 (0.00%)
ดูเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2567
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่