กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวไลฟ์สไตล์ชั้นนำ มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนเพื่อการเติบโตในอนาคตและศักยภาพในการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว

กลุ่มโรงแรม

โรงแรม

กลุ่มศูนย์การค้า

โครงการ

กลุ่มอาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง

โครงการ

OPPORTUNITY TO BUILD A BETTER FUTURE WITH US

ราคาหลักทรัพย์

SET: AWC
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2564
4.70 THB
0.02 (0.43%)
ดูเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่