ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล, รักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและโฮลเซลล์

นางวัลลภา ไตรโสรัส จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การวางผังเมืองจาก London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ และปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางวัลลภา มีประสบการณ์ทั้งในด้านการบริหาร การวางแผนการวิเคราะห์ธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนและการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทหลักทรัพย์ เมอริลลินช์ (เอเชีย-แปซิฟิก) (Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited) องค์กรระดับโลกที่ประเทศฮ่องกง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์การเงิน จากนั้นได้เข้าร่วมทำงานกับกลุ่มทีซีซี ในตำแหน่งระดับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ต่อมา คุณวัลลภาได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีซีซี แลนด์ ซึ่งเป็น Holding Company ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย อันได้แก่ โรงแรม, ศูนย์การค้า, อาคารสำนักงาน, ศูนย์ประชุม, สนามกอล์ฟ, โครงการมาสเตอร์แพลน และ แลนด์แบงค์ จากนั้นในปีพ.ศ. 2546 คุณวัลลภาเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด ที่ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบธุรกิจร่วมทุนกับ แคปปิตอล แลนด์ สิงคโปร์ เพื่อสร้างและพัฒนาโครงการอยู่อาศัย ทั้งคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร อันเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกลุ่มบริษัท

ในปัจจุบันนางวัลลภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โดยเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประกอบรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายเมืองหลักของประเทศไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวอันนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา “สรรค์สร้างอนาคตที่ดีกว่า” (Building a Better Future) เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ระดับโลกอย่างแท้จริง

นอกเหนือจากภารกิจในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจแล้วนางวัลลภา ยังมีความมุ่งมั่นในการผลักดันโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Project) โดยมีการก่อตั้งมูลนิธิแอสเสทเวิรด์เพื่อการกุศล ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปะ และส่งเสริมอาชีพศิลปินชาวไทย อันเกิดจากความหลงใหลในงานศิลปะ โดยมีร้าน “เดอะ แกลอรี่” ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิฯ เป็นพื้นที่สำหรับให้ศิลปินชาวไทยนำผลงานอันมีคุณค่า ทั้งในด้านการออกแบบที่ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือชิ้นงานที่แสดงออกถึงศิลปะไทยอันมีเอกลักษณ์ มาวางจัดจำหน่ายด้วยแนวคิด “Giving Art, Art of Giving” ซึ่งทางมูลนิธิฯ นำกำไรสุทธิ กลับมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมโครงการด้านการศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมต่อไป