รางวัลแห่งความสำเร็จ

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถตอบตอบโจทย์ความต้องการได้ในระดับเหนือกว่า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและสนองต่อทุกไลฟ์สไตล์ บนหลักแห่งสุนทรียภาพ ความทันสมัย คุณภาพ และจริยธรรม

รางวัลและเกียรติยศต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของ AWC แต่ยังสะท้อนถึงแนวทางที่เรายึดมั่นในการ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” อย่างต่อเนื่อง

โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

2564
Prototype of Safety Zone for Tourists by the Department of Tourism
  • Category: Man-Made Attraction
ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ

ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ

2564
Green Service – Greatest Level (4 Stars)
  • Category: Shopping Mall
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

2564
MEA Energy Saving Building
  • Metropolitan Electricity Authority