จากบริษัทในเครือของกลุ่มทีซีซีสู่แอสเสทเวิรด์คอร์ปอเรชั่น

ท่านประธานเจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ร่วมกันก่อตั้ง TCC Group โดยเริ่มจากกิจการขนาดเล็กตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 และมีการขยายตัวและพัฒนาจนเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในปัจจุบันประกอบด้วยสายธุรกิจที่สำคัญ 5 สาย ได้แก่ สายธุรกิจเครื่องดื่ม สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าปลีก สายธุรกิจประกันภัยและการเงิน สายธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่มจากการลงทุนในที่ดิน และพัฒนาสู่กิจการโรงแรมโดยเริ่มลงทุนในกลุ่มโรงแรมอิมพีเรียลเมื่อปี 2537 จากนั้นเข้าร่วมทุนกับ Capital Land Co.,Ltd ในปี 2546 และพัฒนากลายมาเป็นสายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ ‘ทีซีซีแลนด์ กรุ๊ป’

ปัจจุบัน คือ “แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น” หรือ “ASSET WORLD CORPORATION (AWC)” กลุ่มธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกก้าวแห่งความภาคภูมิใจ และพร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ของท่านประธานเจริญและ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และยกระดับสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร ด้วยความหลากหลายของโครงการทุกประเภท พร้อมด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้พัฒนาและเปิดตัวโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ศูนย์การค้าท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ครบวงจรริมแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยมในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยว

ก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชน

เดือนกันยายน 2561 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 24,000 ล้านบาท เป็น 32,000 ล้านบาทในเดือนเมษายน ปี 2562 โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งบริษัทได้ระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นไอพีโอคิดเป็นมูลค่ากว่า 48,000 ล้านบาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นไอพีโอของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในรอบ 5 ปี ณ ขณะนั้น

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AWC”

เติบโตอย่างมั่นคงในฐานะอสังหาริมทรัพย์ด้านไลฟ์สไตล์ครบวงจร

ปัจจุบัน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ดำเนินงานโดยบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (THAM) และ 2. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail & Commercial Building) ดำเนินงานโดยบริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด (AWR) และ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPM)

ประวัติและพัฒนาการของบริษัท

2519
ก่อตั้งกลุ่มทีซีซี 2519
2537
กลุ่มทีซีซีซื้อกลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 7 แห่ง และโรงแรม 5 แห่ง 2537
2539
กลุ่มทีซีซีซื้ออาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2539
2544

กลุ่มทีซีซีซื้อโครงการพันธุ์ทิพย์พลาซา ประตูน้ำ
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี แบงค็อก เปิดดำเนินการ

2544
2551
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ เปิดดำเนินการ 2551
2552
จัดตั้งบริษัท เฟิสท์ เดสทิเนชั่น จำกัด
2553
โรงแรมบันยันทรี สมุย เปิดดำเนินการ 2553
2555
โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เปิดดำเนินการ 2555
2556
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ และโรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เปิดดำเนินการ 2556
2559
25 ตุลาคม 2559
บริษัทเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เฟิสท์ เดสทิเนชั่น จำกัด เป็นบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด
โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ที่ปรับปรุงจากโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เปิดดำเนินการ
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และสปา และโรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช เปิดดำเนินการ
2559
2560
ปรับปรุงโรงแรมพลาซ่า แอทธินี แบงค็อก เป็น "โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, แบงค็อก"
9 พฤษภาคม 2560
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4.43 ล้านบาท เป็น 9,000 ล้านบาท เพื่อซื้อบริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด (AWR) บริษัท ทีซีซี โฮเต็ล แอสเสท แมเนจเมนท์ จำกัด (THAM) และบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด (CPM) และเพื่อให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย
19 พฤษภาคม 2560
บริษัท โดย THAM, AWR และ CPM เข้าซื้อทรัพย์สินกลุ่ม 1 จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ (THIF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์ (TRIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ (TCIF)
2561
โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ เปิดดำเนินการ
โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ เปิดดำเนินการ
โครงการเกทเวย์ แอท บางซื่อ เปิดดำเนินการ
14 สิงหาคม 2561
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 9,000 ล้านบาท เป็น 24,000 ล้านบาท
18 กันยายน 2561
บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2561
บริษัทเข้าซื้อทรัพย์สิน กลุ่ม 2 จากกลุ่มบริษัททีซีซี โดยเป็นส่วนหนึ่งในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท
2562
กุมภาพันธ์ 2562
AWR เข้าถือหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัท วรรณเจริญกิจ จำกัด ทำให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทดังกล่าวเพิ่มจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 100 บริษัท และ AWR เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท แอสเสท เวิรด์ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ออนไลน์ (แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
มีนาคม 2562
บริษัท โดย THAM และ AWR ตกลงเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นปี 2562 เพื่อเข้าซื้อทรัพย์สินกลุ่ม 3 จากบริษัทภายในกลุ่มบริษัททีซีซี
เมษายน 2562
บริษัท โดย AWR เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการโครงการเกทเวย์ เอกมัย เพื่อบริหารจัดการโครงการเกทเวย์ เอกมัย ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าปลีก ที่กลุ่มบริษัททีซีซีเป็นเจ้าของ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
  • การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,000 ล้านบาท ส่งผลให้ ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 24,000 ล้านบาท เป็น 32,000 ล้านบาท
  • จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,957 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
  • จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,043 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในคราวนี้ เพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) (หากมี)
พฤษภาคม 2562
บริษัททำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด และบริษัท เอเชียติ๊ก โฮเต็ล คอลเลคชั่น จำกัด เพื่อเข้าลงทุนในโครงการเกทเวย์ เอกมัย และโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ส่วนต่อขยาย
10 ตุลาคม 2562
บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AWC” โดยประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 8,000 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,957 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 1,043 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวมกว่า 48,000 ล้านบาท
Asset World Corporation Success Stories of 2019
2563
มกราคม 2563
บริษัท โดย THAM และ AWR ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นและได้รับโอนหุ้นทรัพย์สินกลุ่ม 3 จากบริษัทภายในกลุ่มบริษัททีซีซี ตามสัญญาที่ได้ทำเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อย
โรงแรม มีเลีย เกาะสมุย, ไทยแลนด์ ที่ได้ปรับปรุงจากโรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ทเฮ้าส์ บีช รีสอร์ท เปิดดำเนินการ
การลงนามร่วมกับ “อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป” (IHG) เตรียมพัฒนาโรงแรมกว่า 1,200 ห้อง
สิงหาคม 2563
โรงแรม ศูนย์การค้า และร้านค้า เดอะ Gallery ทุกสาขาภายใต้เครือ AWC ได้ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ลงนามครั้งสำคัญร่วมกับ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เดินหน้าพัฒนาโรงแรมระดับโลก ด้วยการนำ 3 แบรนด์โรงแรมระดับโลก (โรงแรมภายใต้แบรนด์ “ริทซ์-คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ”, โรงแรม เจดับบลิว แมริออท มาร์คีส์ โฮเทล เอเชียทีค กรุงเทพ และโรงแรม ดิ เอเชียทีค แบงค็อก ออโตกราฟ คอลเลคชัน) มาสู่ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯ และริมชายหาดพัทยา
ตุลาคม 2563
การกลับมาของเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ด้วยแนวคิด HERITAGE ALIVE พร้อม “เรือสิริมหรรณพ” แลนด์มาร์คใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา
การเปิดตัว “โรงแรม บันยันทรี กระบี่” ยกระดับประสบการณ์พักผ่อนอันเหนือระดับบนหาดกระบี่ครั้งใหม่ในรอบทศวรรษ สร้างจุดหมายปลายทางสุดพิเศษ เสริมการท่องเที่ยวไทย
AWC เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จากไอเอฟซีภายใต้กลุ่มธนาคารโลกด้วยวงเงินกู้ 4,500 ล้านบาท (144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเงินทุนดำเนินธุรกิจของโรงแรมในเครือ
พฤศจิกายน 2563
การลงนามบันทึกข้อตกลงกับหัวเว่ย ร่วมพัฒนาระบบนิเวศต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนแพล็ตฟอร์ม “สมาร์ทลีฟวิ่ง” ครบวงจร
การเปิดตัว AEC TRADE CENTER - PANTIP WHOLESALE DESTINATION ศูนย์ค้าส่งครบวงจรแห่งแรกในไทย ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านประตูน้ำ โดยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้า 11 แห่ง รวมทั้งพันธมิตรยักษ์ใหญ่ “อี้อู” (Yiwu) จัดตั้ง “Yiwu Selection Thailand Showcase” และ IC Mall เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจและช่องทางการขายสินค้า และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
Asset World Corporation Success Stories of 2020