ส่งข้อความถึงเรา:

พื้นที่เช่าศูนย์การค้า

สามารถแนบไฟล์ไฟล์ .doc, .docx และ .pdf (ขนาดสูงสุด 4 MB เท่านั้น)