สถานที่
Bangkok
วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานขาย

 • ขายสินค้าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีเทคนิคการขายที่ดี ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ มีความเข้าใจโครงสร้างราคาขาย ต้นทุน และกำไรในแต่ละสินค้าได้อย่างแม่นยำ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พนักงานขายต้องรู้จักวางตัว ด้วยท่าทางที่สุภาพ และมีมารยาทต่อลูกลูกค้า ต้องสร้างให้ลูกค้าเกิดความประทับใจทุกครั้ง
 • สื่อสาร ตอบคำถามลูกค้าได้อย่างครบถ้วนผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง social media หน้าร้าน และทางเว็บไซต์
 • พร้อมที่จะแก้ปัญหางานขายหน้าร้านได้อย่างทันท่วงที สามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ข้อสงสัย เบื้องต้นของลูกค้าได้
 • ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด เช่น การออกบูธ, หรือสนับสนุนงานกิจกรรมส่งเสริมงานขายด้านอื่นๆ ด้วยความมั่นใจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • บอกเล่าหรือให้ข้อมูลของสินค้าให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบดูแลเงินยอดขายของหน้าร้าน
 • ตรวจสอบและโอนยอดเงินรายวันผ่านเครื่อง EDC, นำเงินสดฝากเข้าบัญบริษัทฯ
 • ปฎิบัติตามแนวทางของร้าน ในเรื่องการ สั่งสินค้า, รับสินค้า, ส่งสินค้า, โอนสินค้า
 • การจัดเตรียมสินค้าพร้อมขายหน้าร้าน

 

ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านและการจัดการขนส่งสินค้า

 • ตรวจเช็ค เรื่องการเปิดร้าน เปลี่ยนกะ ปิดร้าน
 • ปฏิบัติและตรวจสอบความสะอาด และทรัพย์สินต่างๆ ของสาขา แจ้งซ่อมเมื่อมีการชำรุด
 • จัดสินค้าในร้านให้สวยงาม หรือจัดสินค้าให้ได้ตามบรรยากาศเทศกาลต่างๆ ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • ดูแลทรัพย์สินต่างๆภายในร้านให้ถูกต้อง
 • จัดการการขนส่งสินค้า หรือประสานงานการจัดส่งสินค้า ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
 • ตรวจนับสต็อกสินค้าให้ถูกต้อง 100%
 • ตรวจสอบสต็อก marketing collaterals ให้มีใช้อย่างต่อเนื่องไม่หมดงานอื่นๆ

 

งานอื่นๆ

 • รายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • นำเสนอข้อมูลซัพพลายเออร์ใหม่ๆ ด้านชุมชน
 • พัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสอน และอบรม
 • ปฎิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้
 • มีความเข้าใจเรื่องมูลนิธิและข้อกำหนดตามประกาศกระทรวง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา:  ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย 1 ปีขึ้นไป 
 • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี (สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นกะ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ได้ และปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
 • รักงานขายมีความกระตือรือร้นในการขายตลอดเวลา
 • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ และความกระตือรือร้น แก้ไขปัญหาได้ดี
 • ทักษะการขาย การตอบคำถาม การต่อรอง และการปิดการขาย
 • มีความสามารถในการในงาน Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel และ Word
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชี/การเงิน เบื้องต้น
สมัครงานตำแหน่งนี้