Empire Tower We Run 2017 with Virgin Active

08 พฤศจิกายน 2560

news1-img.jpg

คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, Virgin Active และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม EMPIRE TOWER WE RUN 2017 WITH VIRGIN ACTIVE งานวิ่งการกุศลที่ส่งต่อสิ่งดีๆคืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวคิด “วิ่งแก้วเดียว Run One Cup”” ซึ่งนักวิ่งนำแก้วน้ำมาเติมน้ำระหว่างการวิ่ง เพื่อลดการใช้วัสดุย่อยสลายยาก โดยแบ่งการวิ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ 4.1 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเริ่มต้นจากอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ มุ่งหน้าสู่ถนนสาทร โดยมีนักวิ่งกว่า 4,000 คน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยอบอุ่นและสนุกสนาน ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้โล่รางวัลที่สั่งทำเป็นพิเศษจากไม้ และผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึกที่ทำจากไม้ เช่นเดียวกัน

กิจกรรม EMPIRE TOWER WE RUN 2017 WITH VIRGIN ACTIVE เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2017” เพื่อรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในย่านสาทรและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่รักการออกกำลังกายและจิตอาสามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งจะนำรายได้จากจัดกิจกรรมไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้เยาวชนที่ขาดแคลนต่อไป

ย้อนกลับ