มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล เปิดงานตลาดการกุศล AWC CHARITY MARKET AROUND สานฝันเพื่อชุมชนและสังคม รวมพลังสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า

22 มีนาคม 2564

22 มีนาคม 2564 - คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมกับพันธมิตรสานต่อความมุ่งมั่นเพื่อ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” (“Building A Better Future”) ให้กับชุมชน สังคมองค์รวม เปิดงาน AWC CHARITY MARKET AROUND งานตลาดเพื่อการกุศล รวบรวมสิ่งของบริจาคและสินค้าจากพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เช่าของแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการ Give Green CBD Synergy Power โดยมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ภายใต้ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) จับมือกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการย่านสาทรและพันธมิตรทางธุรกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ประสานพลังภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

โดยงานตลาดการกุศล AWC CHARITY MARKET AROUND ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จะช้อปหรือจะขายก็ได้บุญเหมือนกัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ที่ชั้น G อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ที่ชั้น 1 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ และ วันที่ 2-4 เมษายน 2564 ที่ลานโปรโมชั่น ลาซาล อเวนิว

ภายในงานนำเสนอสินค้าคุณภาพที่หลากหลายให้เลือกสรร อาทิ อาหาร ของใช้ ของตกแต่งบ้าน สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากชุมชน และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่นำมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากทุกกิจกรรมจะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและกีฬามอบให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน ในเดือน เมษายน 2564 ซึ่งได้รวมพันธมิตรหลักประกอบด้วย บริษัทวีจีไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (VGI) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด (CES) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (UOB) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SE-ED) สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ (TOCA) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Oishi) กลุ่มเวอร์จิ้น (VIRGIN) และอื่นๆ เพื่อรวมพลังร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ย้อนกลับ