หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน

ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ดร. กานต์ มีประสบการณ์ในการบริหารงานมากกว่า 10 ปี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงินและการธนาคาร รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในไทย ญี่ปุ่น และเมียนมาร์ โดย ดร. กานต์ ได้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และรักษาการผู้บริหารธุรกิจกลุ่มลูกค้าบรรษัทข้ามชาติธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์)