ตั้งอยู่
อำเภอบางปะอิน อยุธยา

ศูนย์กลางการค้าส่ง

เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าส่งภายใต้แบรนด์ เออีศี เทรด เซ็นเตอร์ และ เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ออนไลน์ (แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับ B2B เพื่อสนับสนุนเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ โดยการขายสินค้าออนไลน์) เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองเปิดให้บริการ

เออีซี เทรด เซ็นเตอร์

ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอิน อันเป็นทำเลที่มีศักยภาพที่เป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทางบกและถนนหลายช่องจราจรไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดการเป็นศูนย์กลางการค้าส่งแบบวันสต็อปครบวงจรแห่งแรก และเป็นศูนย์การค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้ส่งออก ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และผู้ให้บริการด้านการเงินในทุกภาคส่วนในภูมิภาค CLMTV (กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม) โดยโครงการเออีซี เทรด เซนเตอร์จะจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อส่งเสริมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ออนไลน์

ช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมและเป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้เช่าของโครงการเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ รวมถึงผู้ค้าปลีกที่มีหน้าร้านแบบดั้งเดิม สามารถดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วโลกได้

คลังรูปภาพ

เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์
เออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์