AWC นำนวัตกรรม AI ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนผ่านดิจิทัล คว้ารางวัล “Best in Future of Intelligence” จาก IDC Future Enterprise Awards 2023

09 พฤศจิกายน 2566

ดร. สทมะ ศิริวรรณบุศย์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลส่วนกลาง และ ดร. สิเวศ โรจนสุนทร หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Best in Future of Intelligence” กับ มร. ลินุส ไล่ หัวหน้านักวิเคราะห์ของ IDC Asia/Pacific ในงาน IDC Future Enterprise Awards 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์

กรุงเทพฯ 7 พฤศจิกายน 2566 - บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร รับรางวัล “Best in Future of Intelligence” ในงาน IDC Future Enterprise Awards 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเสริมความแข็งแกร่งนวัตกรรมดิจิทัลจากการนำแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อขององค์กร (AWC's AI-Driven Procurement Platform) ตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างปลอดภัย โดยแพลตฟอร์มนี้จะช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์ ความต้องการสินค้า รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดซื้อเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ตลอดจนสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมและการบริการในประเทศไทย สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลของ AWC เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

AWC มุ่งมั่นเป็นผู้นำนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปลี่ยนผ่านจากการดำเนินงานด้วยบุคลากร สู่การนำ AI และโครงสร้างระบบคลาวด์เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น โดย AWC ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดซื้อที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่านการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing or NLP) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทีมงานสามารถระบุสินค้าที่คล้ายกันในแต่ละโรงแรมภายใต้เครือ AWC และทำการจัดซื้อในปริมาณมาก นอกจากนี้ AWC ยังรวมโมเดล AI เข้ากับเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake) บนระบบคลาวด์ และหน้าจอแสดงข้อมูลแบบแผนภาพ (Data Visualisation Dashboard) ที่ช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อที่มีปริมาณมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ได้รวดเร็วกว่าการทำงานในรูปแบบเดิม โดยแพลตฟอร์ม AI-Driven Procurement นี้ จะจัดประเภทข้อมูลด้านการสั่งซื้อที่มีมากกว่า 200,000 SKU ให้เป็นหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ส่งผลให้ปริมาณข้อมูลลดลงประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ และย่นระยะเวลาในการทำงาน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์จากการสั่งซื้อสินค้าเป็นจํานวนมาก

ดร. สิเวศ โรจนสุนทร หัวหน้าสายงานบริหารกลาง บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “Best in Future of Intelligence” จากงาน IDC Future Enterprise Awards 2023 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของ AWC ในการนำกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล เพื่อ ‘สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า’ จากการที่เราได้เดินหน้าก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ และริเริ่มโอกาสใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ AWC สามารถนำประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและการรวบรวมเครือข่ายข้อมูลมายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยการดำเนินงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลนี้ ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการจัดซื้อเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยให้ทีมงานตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังช่วยให้ AWC มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าโดยรวมอีกด้วย”

มร. เจมส์ ศิวลิงค์คัม ผู้จัดการโครงการอาวุโสของ IDC Asia/Pacific กล่าวว่า “เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยอุตสาหกรรมธุรกิจในประเทศไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่เพียงเพื่อก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลง แต่เพื่อสร้างการเติบโตและวางเส้นทางสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต โดยกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพต้องมีรากฐานอยู่ที่การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก และสามารถเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของ AI และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า”

ทั้งนี้ AWC วางแผนพัฒนาระบบโมเดลการจัดประเภทโครงการจัดซื้อให้มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมใช้ประโยชน์จากการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอของซัพพลายเออร์ และการจัดการคลังสินค้าผ่านการรวมโมเดล AI เข้ากับแอปพลิเคชันบริการบนเว็บ และเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) เพื่อให้ระบบสามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยภายในปี 2567 AWC ตั้งเป้าหมายในการนำเสนอการบริการโมเดลการจับคู่สินค้าให้แก่ลูกค้าภายนอก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน และการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

รางวัล IDC Future Enterprise Awards 2023 จัดขึ้นโดย International Data Corporation (IDC) องค์กรระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลการตลาดเชิงลึก การให้คำปรึกษา และการจัดอีเวนท์สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค โดยรางวัลนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่โดดเด่นตอบโจทย์โลกอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการนำนวัตกรรมดิจิทัลและโมเดลการทำงานด้วยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ขับเคลื่อนองค์กร

ย้อนกลับ