ฮิลตัน และดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 400 ต้น ที่อุทยานสิริเบญจสิริ ในงาน Hilton’s Global Travel With Purpose Week

20 ตุลาคม 2565

ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ และดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ จับมือแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น และเดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมเฉลิมฉลองสัปดาห์แห่งการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Travel With Purpose Week) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของฮิลตัน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 400 ต้น ที่อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอุทยานฯ ซึ่งเป็นเหมือนปอดใจกลางกรุงในย่านพร้อมพงษ์ และเป็นศูนย์กลางสำหรับครอบครัว เด็ก และผู้รักสุขภาพ

ย้อนกลับ