AWC ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า โดยได้รับการประกาศเข้าสู่ "รายชื่อหุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2564 (THSI) พร้อมผ่านการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

14 ตุลาคม 2564

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาแห่งความยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอกย้ำจากการได้รับการรับรองด้วย 2 รางวัลมาตรฐานระดับประเทศ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินตามแนวทางดังกล่าว

ล่าสุด AWC ได้รับการประกาศเข้าสู่รายชื่อหุ้น THSI (Thailand Sustainability Investment) จากทั้งหมด 146 รายชื่อในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทได้ตอบแบบประเมิน นับเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ

โดยเฉพาะในปี 2564 นี้ มีการพิจารณาถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต รวมทั้งมีความตั้งใจในการตอบแทนคุณค่าในระยะยาวและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลทำให้ AWC จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นับเป็นการส่งเสริมความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG (Environmental, Social and Governance)

นอกจากนี้ AWC ยังได้รับการรับรองให้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นครั้งแรกในไตรมาส 2 ประจำปี 2564 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่น “สร้างอนาคตที่ดีกว่า” (Building a Better Future) ด้วยการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของพนักงานทุกคน ด้วยการส่งเสริมบรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุขและสนุกกับการร่วมรวมพลังในการสร้างคุณค่าร่วมกัน

“เราสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส เคารพความเห็นที่แตกต่าง ผ่านการสื่อสารที่เปิดเผยอย่างสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานและการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าในองค์รวมร่วมกันให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นางวัลลภา กล่าวทิ้งท้าย

ย้อนกลับ