‘ดราก้อนฟลาย 360 ซัมมิท’ ประสบการณ์สู่ความเสมอภาคทางเพศ

03 พฤศจิกายน 2562

The-GALLERY-Dragonfly-360-Summit-First-Gender-Equality-Event-banner-1024x683.jpg

ร้าน The GALLERY ภายใต้กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “ดราก้อนฟลาย 360 ซัมมิท” งานบรรยายที่ได้เหล่าคนดังระดับโลกมาร่วมเผยประสบการณ์และแนวคิดการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้สังคมไทย ไปสู่ความเสมอภาคทางเพศ พร้อมส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงให้เป็นที่ยอมรับ

โดยร้าน The GALLERY คัดสรรงานศิลปะในรูปของสินค้าไทยจากชุมชนต่าง ๆ ที่มีการออกแบบดี มีคุณภาพ สนับสนุนความสามารถและศักยภาพภายในตัวผู้หญิง ผ่านผลงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “Giving Art, Art of Giving” ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผลิตและชุมชน กำไรสุทธิจากการดำเนินการดังกล่าว ยังนำกลับไปตอบแทนคืนสู่สังคมและชุมชนในรูปแบบของเงินบริจาค สิ่งของ ตลอดจนโครงการเพื่อสังคม โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจให้โครงการนี้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable Social Enterprise)

The-GALLERY-Dragonfly-360-Summit-First-Gender-Equality-Event-01.jpg

The-GALLERY-Dragonfly-360-Summit-First-Gender-Equality-Event-02.jpg

The-GALLERY-Dragonfly-360-Summit-First-Gender-Equality-Event-03.jpg

The-GALLERY-Dragonfly-360-Summit-First-Gender-Equality-Event-04.jpg

ย้อนกลับ