แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น สร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยเต็มรูป ด้วยแผนแม่บท “The Core 5 for Safety and Clean”

22 ธันวาคม 2563

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น สร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยเต็มรูปแบบด้วยมาตรฐานความปลอดภัยของ SHA (Safety & Health Administration) ยกระดับความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยสำหรับพนักงาน ผู้เช่า และลูกค้าผู้ใช้บริการในโครงการต่าง ๆ ของ AWC ด้วยแผนแม่บท “The Core 5 for Safety and Clean”

 • Secure Screening
  การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาในโครงการพร้อมเช็คอิน application ไทยชนะ
 • Social Distancing
  การเว้นระยะห่างและบริหารจัดการปริมาณการรวมกลุ่มของคน
 • Super Hygienic Cleaning
  การทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยทุกชั่วโมง และพื้นที่สาธารณะทุก 2 ชั่วโมง
 • Support Care Service
  การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสุขอนามัยแก่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • Safety Trace
  การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ เพื่อความแม่นยำในการติดตามผล
ย้อนกลับ