หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม

นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารโรงแรม จาก Erasmus Institute ประเทศเบลเยี่ยม และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบัน INSEAD ปารีส หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2562 และหลักสูตร Director Diploma Examination (DDE) รุ่นที่ 72/2562 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายสเตฟาน มีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจโรงแรมและการบริการมากกว่า 30 ปี รวมถึงการบริหารงานเปิดตัวโครงการโรงแรม การบริหารงานด้านการปรับปรุงรูปแบบโรงแรม และการเปิดตัวแบรนด์โรงแรมใหม่ทั่วเอเชีย ยุโรปและตะวันออกกลาง และดำรงตำแหน่งที่สำคัญ คือผู้จัดการภูมิภาค แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล นครดูไบและสหรัฐเอมิเรตส์ตอนเหนือ