หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท การสื่อสารการตลาดและการโฆษณา มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ สหราชอาณาจักร และได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศสวีเดน Swedish Institute Management Program Asia (SIMP Asia) อบรมด้านการสร้างผู้นำกับความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจบนวิถีแห่งความยั่งยืน

ก่อนที่จะร่วมงานกับ AWC นางสาวทอปัด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มากว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการวางแผนประสานงานการสื่อสารในภาวะวิกฤต ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านการสร้างความยั่งยืนขององค์กร โดยได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนกลุ่มความยั่งยืน ระดับภูมิภาค เพื่อวางรากฐานผลักดันการดำเนินธุรกิจของ ไทยแอร์เอเชีย สู่การเติบโตตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน