หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล

นายโชคดี วิศาลสิงห์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาพาณิชยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ยังสำเร็จหลักสูตรโค้ชอาชีพมาตรฐานสากลจากสถาบันโค้ชไทย และได้รับใบรับรองคุณวุฒิด้านการโค้ช ระดับ Associate Certified Coach (ACC) จากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ

นายโชคดี มีประสบการณ์การทำงานอย่างกว้างขวางในธุรกิจบริการและธุรกิจร้านอาหาร โดยมีผลงานที่ได้รับการยอมรับครอบคลุมการดำเนินงานด้านการบ่มเพาะ พัฒนาและบริหารหน่วยธุรกิจต่างๆ ให้กับองค์กรขนาดใหญ่มากมาย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นเลิศเกินความคาดหมายและมีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ก่อนหน้านี้ นายโชคดีเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และดิจิตอลมีเดีย บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น