หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

นางสาวสุรีรัตน์ โมฬีชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยลีดส์ เมโทรโพลิแทน ประเทศอังกฤษ

นางสาวสุรีรัตน์ มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงการตลาดและการสื่อสารแบรนด์มากว่า 18 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญรอบด้านโดยเฉพาะการบริหารจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์ การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การตลาดดิจิทัล การตลาดเพื่อการพาณิชย์และค้าปลีกรายย่อย การกำหนดกลยุทธ์ go-to-market การเปิดตัวสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดโฆษณาที่วัดผลได้ (performance-based advertising) การวางแผนการใช้สื่อ รวมไปถึงการดูแลกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ โดยนางสาวสุรีรัตน์ มีบทบาทสำคัญในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ผู้อำนวยการบริหารสายงานการตลาด บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เบโค จำกัด รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการตลาดและแบรนด์โดยรวมให้กับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด  บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด และบริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด