สถานที่
Bangkok
วันที่
30 กันยายน 2564

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Purpose

รับผิดชอบและดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดที่โครงการตามแผนงานที่กำหนดโดยทีมงานวางแผนและจัดกิจกรรมการตลาดส่วนกลางกำหนดไว้รวมถึงกิจกรรมการตลาดที่โครงการคิดริเริ่มเองจัดส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างรายได้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์การค้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมผ่านการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรเป้าหมายของศูนย์การค้าฯและกลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง

 

Responsibilities

 • ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการหาได้รายจากพื้นที่ส่วนกลางเพื่อหารายได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ติดต่อลูกค้าภายนอกและภายในศูนย์ฯเพื่อให้มาจัดงานในพื้นที่ส่วนของ Promotion
 • ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวก Organizer ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • ประสานงานกับร้านค้าผู้เช่าเพื่อช่วยเหลือร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ
 • สร้างสรรค์ Content โฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของศูนย์การค้าฯ
 • ดูแลสื่อทุกประเภทภายในศูนย์การค้าฯให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน
 • ดูแลสื่อออนไลน์อัพเดทสื่อให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจดึงดูดและตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้า
 • ดำเนินการหารายได้จากการขายสื่อโฆษณา
 • ออกแบบสื่อและตกแต่งเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายตรงตามกำหนดเวลา
 • ติดต่อติดตามประสานงานอำนวยความสะดวกกับบริษัทผู้ผลิต (Supplier) ในการติดตั้งรื้อถอนชิ้นงาน
 • ดูแลภาพลักษณ์การตกแต่งภายในศูนย์การค้าฯ
 • ตรวจสอบป้ายประกาศรับสมัครและประกาศร้านค้าต่างๆภายในศูนย์การค้าฯและแก้ไขตั้งวางให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทางด้านจัดงานกิจกรรม Event, สินค้า และบริการอย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์การออกแบบสื่อ Graphic Design, Product Design และ Content Creation
 • มีความรู้เกี่ยวกับการกรตลาดและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและโฆษณา,ข้อมูลบริษัทโฆษณาและสื่อ, รูปแบบการโฆษณาในตลาด
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้เชิงลึกด้านข้อมูลการตลาดสามารถทำการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับเบื้องต้นได้
 • มีทักษะในการวางแผนงานการจัดงานโครงการและการบริหารเวลา
สมัครงานตำแหน่งนี้