AWC CONNEXT Welcome Back to Work

สิ้นสุดการจำหน่าย

Welcome Back to Work! ต้อนรับการกลับเข้ามาทำงานออฟฟิศกับคูปอง Cash Voucher มูลค่า 200 บาท ที่สามารถซื้อได้ในราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น โดยสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการในอาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เท่านั้น อาทิ Au Bon Pain, True Coffee, Kamu Tea, Kouen Yakiniku & Sushi Bar, SO Asean Cafe & Restaurant และร้านค้าอื่นๆ โดยสามารถซื้อคูปองได้ที่แอปพลิเคชัน AWC CONNEXT ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. คูปองจะแสดงโดยอัตโนมัติบน My Coupon หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น
 2. คูปองนี้สามารถใช้แทนเงินสด ในร้านค้าที่เข้าร่วมตามที่ระบุไว้ที่คูปองเท่านั้น ไม่สามารถซื้อหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าอื่นๆ ได้
  • SO asean Cafe & Restaurant สาขาอาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
  • Au Bon Pain สาขาอาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
  • Kouen Yakiniku & Sushi Bar สาขาอาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
  • True Coffee สาขาอาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
  • Kamu Tea สาขาอาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
 3. ไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 4. คูปองนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 และไม่สามารถขอขยายวันหมดอายุได้ คูปองที่หมดอายุจะไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณี
 5. จำกัดจำนวนคูปอง 2,000 คูปอง ตลอดระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย - 31 ธ.ค. 64
 6. กรุณาแสดง QR CODE ของคูปองผ่านแอปพลิเคชันต่อร้านค้าที่ต้องการใช้บริการ ไม่สามารถให้สิทธิกับบุคคลอื่นใช้แลกสิทธิ์แทนได้ ไม่สามารถ Snap ภาพ ส่งต่อใหบุคคลอื่นใช้งานได้ และไม่สามารถใช้กับบริการจัดส่งได้
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น AWC CONNEXT ได้ทั้ง iOS และ Android
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม customer.awcconnext@assetworldcorp-th.com

ย้อนกลับ