AWC จับมือ สมาคมเชฟประเทศไทย จัดยิ่งใหญ่ครั้งแรก World Junior Chef Championship พร้อมเปิด AEC Chef Academy ที่ AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นี้

24 เมษายน 2567
  • รวมพลังสร้างสรรค์จุดหมายปลายทางด้านอาหารสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองที่ AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM มุ่งเสริมความแข็งแกร่งระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของ “ศูนย์กลางธุรกิจค้าส่งอาหารระดับโลก”
  • เตรียมจัด ‘World Junior Chef Championship’ การแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ และ ‘AEC Chef Academy’ สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านอาหาร ปั้นเชฟมือใหม่สู่เชฟมืออาชีพ ปั้นเชฟมืออาชีพสู่เชฟระดับโลก สร้างบุคลากรชั้นนำให้ธุรกิจอาหาร

24 เมษายน 2567, กรุงเทพฯ ประเทศไทย – บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ ‘สมาคมเชฟประเทศไทย’ (Thailand Chefs Association) องค์กรส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของเชฟและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแก่วงการอาหาร ณ “AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM” (เออีซี ฟู๊ด โฮเซล ประตูน้ำ) หรือ “AEC” ศูนย์กลางค้าส่งอาหารระดับโลก พร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้วงการเชฟ เตรียมจัด ‘World Junior Chef Championship’ การแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ และ ‘AEC Chef Academy’ สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านอาหาร เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมาร่วมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหารของโลก พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมด้านอาหารต่อเนื่องตลอดปี ปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร และรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจค้าส่งอาหารทั่วโลก

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รวมพลังพันธมิตรกับ ‘สมาคมเชฟประเทศไทย’ ที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกที่ “AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM” ด้วยวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันในการสนับสนุนการเติบโตและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลก โดย AWC และสมาคมเชฟประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่บุคลากรในวงการอาหารเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยว ซึ่งโครงการ AEC จะเป็นจุดหมายปลายทางที่จะตอบโจทย์กิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น World Junior Chef Championship ต่อเนื่องไปถึง AEC Chef Academy ที่จะปั้นเชฟมือใหม่สู่เชฟมืออาชีพ และปั้นเชฟมืออาชีพสู่เชฟระดับโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรคุณภาพด้านอาหาร ต่อเนื่องไปยังการสร้างความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มโรงแรมระดับโลกในเครือข่ายของ AWC เพื่อเปิดโอกาสการเติบโตทางสายอาชีพเชฟ และผู้บริหารจัดการด้านธุรกิจอาหาร และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมเชฟจากทั่วโลกมายังประเทศไทย การพัฒนาโครงการ ‘AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM’ จึงมีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อมารวมพลังสร้างระบบนิเวศด้านการค้าส่งอาหารระดับโลก (Food Ecosystem Destination) พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตแก่ ‘อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย’ ในระยะยาว”

เชฟสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมเชฟประเทศไทยมีพันธกิจในการสร้างเชฟคุณภาพเพื่อส่งต่อสู่การจ้างงานทั้งในและต่างประเทศ โดยเราเชื่อว่าบุคลากรด้านอาหารที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมธุรกิจอาหาร เรารู้สึกตื่นเต้นที่กำลังจะมีศูนย์กลางที่รวมวัตถุดิบอาหารคุณภาพสูงจากทั่วโลก และพื้นที่กิจกรรมด้านอาหารมากมายที่ AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM ทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าการร่วมมือกับ AWC จะสามารถสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรบุคคลของวงการเชฟ และมีพื้นที่ให้เชฟแสดงศักยภาพสู่สายตาโลก พร้อมให้วงการเชฟได้สร้างความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกับผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้าอาหารจากทั่วโลก รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านอาหารอื่นๆ เพื่อสร้างความคึกคักและการเติบโตในธุรกิจอาหารร่วมกันอย่างแข็งแกร่งตลอดปี”

AWC และ สมาคมเชฟประเทศไทย เตรียมพื้นที่ AEC Event Hall ขนาด 2,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีครบครันในโครงการ “AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM” จัดการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ ประเดิมเฟสแรกในเดือนมิถุนายนนี้ด้วย ‘World Junior Chef Championship’ ซีรีส์การแข่งขันทำอาหารของเชฟมือใหม่เพื่อชิงแชมป์ที่ 1 ของประเทศไทย โดยสร้างพื้นที่ให้กับเชฟและผู้มีความสามารถด้านอาหารรุ่นใหม่ได้มีโอกาสมาประลองฝีมือและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ ยังจัดตั้ง ‘AEC Chef Academy’ สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านอาหาร รวมพลังเครือข่ายพันธมิตรของแต่ละฝ่ายในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งในส่วนเทคนิคการทำอาหาร ความปลอดภัย การวางแผนเมนู การจัดการครัว ตลอดจนความรู้ในการลงทุนและบริหารจัดการร้านอาหาร ซึ่งจะปรับให้เข้ากับมาตรฐานระดับสากลและแนวโน้มของอุตสาหกรรม ผู้เข้าฝึกอบรมเชฟที่ได้ฝึกกับ ‘AEC Chef Academy’ ยังมีโอกาสในการฝึกงานและทำงานร่วมกับโรงแรมและโครงการในเครือ AWC เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจอาหารระดับโลกภายใต้โครงการ AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM รวมถึงสมาชิกระดับผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจอาหารบนแพลตฟอร์ม PHENIXBOX ยังสามารถคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมเชฟไปฝึกงานหรือทำงานเพื่อต่อยอดการเติบโตในสายอาชีพ ภายในหลักสูตร ยังมีการจัดแสดงโชว์ทำอาหารให้ผู้เข้าฝึกอบรมเชฟได้แสดงความสามารถ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่การเติบโตเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารในโครงการ “AEC FOOD WHOLESALE PRATUNAM” ศูนย์กลางค้าส่งอาหารระดับโลกครบวงจร ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านประตูน้ำ ที่เชื่อมต่อออนไลน์และออฟไลน์ครั้งแรกของโลกภายใต้รูปแบบ “Integrated Wholesale Platform for Non-Stop Opportunity” เสริมทัพด้วยเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำที่จะตอบโจทย์ทั้งบุคลากรด้านอาหาร ผู้ซื้อ พร้อมรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจค้าส่งอาหารทั่วโลกที่มีการเติบโตสูง สนับสนุนประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารสู่ศูนย์กลางธุรกิจค้าส่งอาหารระดับโลก เตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นี้

ย้อนกลับ