AWC คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ จากงาน Asian Business & Social Forum 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นการสร้างแแบรนด์สู่ระดับสากล

21 กุมภาพันธ์ 2566

กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2566 - บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร คว้า 2 รางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ Asia's Greatest Brand 2023 และ Asia's Greatest CFO Award 2023 ในกลุ่มธุรกิจบริการจากงาน Edition of Asian Business & Social Forum - Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023 ครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้นำทางธุรกิจ และแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในปี 2566 โดยมี ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

สำหรับงาน Edition Asian Business & Social Forum - Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023 ครั้งที่ 19 ได้รับการจัดขึ้นโดย RS Media Consulting PVT LTD และ AsiaOne นิตยสารธุรกิจชั้นนำซึ่งมีฐานผู้อ่านครอบคลุม 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และแอฟริกา ที่ได้ร่วมกันสำรวจและประเมินกว่า 1,200 บริษัทชั้นนำของเอเชีย โดยกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนจาก 5 ปัจจัย คือ ชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand Popularity) นวัตกรรม (Brand Innovation) คำมั่นสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) ความเชื่อถือไว้วางใจต่อแบรนด์ของลูกค้า (Brand Impact) เพื่อเป็นการยกย่องผู้บริหารธุรกิจ และองค์กรชั้นนำของเอเชียที่มีผลงานโดดเด่นในการผลักดันเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ AWC ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างองค์กรและพัฒนาแบรนด์สู่ระดับสากล ผ่านการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Uniqueness) เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้โครงการต่างๆ ของ AWC สร้างความพิเศษเหนือระดับในตลาด รวมถึงสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกินกว่าความคาดหมายให้แก่กลุ่มลูกค้า และพร้อมร่วมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางยั่งยืนระดับโลก นอกจากนี้ AWC ยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องพันธกิจองค์กรที่มุ่งสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า

ย้อนกลับ