“เดอะ GALLERY” เปิดสาขาใหม่ที่โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

09 กันยายน 2565

9 กันยายน 2565 กรุงเทพฯ ประเทศไทย - บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เปิดร้าน “เดอะ GALLERY” โครงการเพื่อชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด “Giving Art, Art of Giving” สาขาที่ 15 เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขยายโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของ AWC ภายใต้กรอบกลยุทธ์ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อ “สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” ผ่านกรอบการดำเนินงาน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (BETTER PEOPLE) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคคลากร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบูรณาการทางสังคมและชุมชน โดยภายในร้านมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนกลุ่ม Natural Dye กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติคุ้งบางกะเจ้างานคราฟท์ดีๆสนับสนุนภูมิปัญญาการใช้สีธรรมชาติของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากชุมชนภาคอื่นๆมาร่วมจำหน่ายภายในร้านด้วย แวะชมสินค้าและร่วมสนับสนุนงานคราฟท์ฝีมือคนไทย ณ ร้านเดอะ GALLERY โซนบิซิเนส เซ็นเตอร์ บริเวณชั้น G ของโรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เป็นโรงแรมระดับห้าดาวภายใต้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ที่บริหารงานโดยเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) โดยโรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ถือเป็นโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักมากที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองย่านธุรกิจ รวมถึงยังเป็นโรงแรมจากแบรนด์แมริออท มาร์คีส์ แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในสิบของโรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ทั่วโลก อีกด้วย

ย้อนกลับ