มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ชวนช้อปได้บุญที่ตลาดนัดการกุศล AWC Charity Market Around สานฝันเพื่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

11 March 2021

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร สานต่อความมุ่งมั่นเพื่อในการ “สรรสร้างอนาคตที่ดีกว่า” ให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวบรวมสิ่งของบริจาคและสินค้าจากพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เช่าของแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น และสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ (TOCA) มาจัดจำหน่าย ในงานตลาดนัดของคนใจบุญ AWC Charity Market Around ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น G ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จะช้อปหรือจะขายก็ได้บุญเหมือนกัน”

โดยภายในงานนำเสนอสินค้าที่หลากหลายจากผู้บริจาคให้เลือกสรร อาทิ อาหาร ของใช้ ของตกแต่งบ้าน สินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่นำมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย ไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและกีฬามอบให้แก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียน และชุมชนที่ขาดแคลน ในกิจกรรม “ปันฝัน” ในเดือน เมษายน 2564

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากกรุงเทพมหานคร และผู้สนับสนุนหลัก อันได้แก่ บริษัทวีจีไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (VGI) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด (CES) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (UOB) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SE-ED) สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ (TOCA) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Oishi)

Back