ช้อปดีมีคืน

06 January 2022

7 ศูนย์การค้าในเครือ AWC เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ช้อปสูงสุด 30,000 บาท และรับคืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 15 ก.พ. 65

ศูนย์การค้าที่เข้าร่วม

โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย
ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว
ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ

อัตราลดหย่อนภาษี ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละบุคคล โดยในแต่ละขั้นจะสามารถลดหย่อนได้ดังนี้

 • 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน
 • 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี

 1. แสดงใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชนของบุคคลที่ต้องการลดหย่อนภาษีฯ เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เฉพาะสินค้าและบริการในประเทศที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้
 2. สามารถรวมใบเสร็จได้

เงื่อนไขการยื่นภาษีของรัฐบาล

 1. เป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 และต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2566
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้
 3. สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท / ต่อคน และคืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท
 4. ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เลย เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับค่าลดหย่อนอื่น ๆ ทั่วไป
 5. สินค้าและบริการตามเงื่อนไขคือสินค้าในประเทศที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 6. สินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย และเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารที่จดทะเบียน VAT หรือร้านค้าทั่วไปที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้เท่านั้น
 7. สินค้าโอทอป (OTOP) ต้องเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otop today
 8. ซื้อของออนไลน์ ออนไลน์นั้นอยู่ในระบบภาษี และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ ก็สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืนได้ด้วย
 9. ใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต สามารถชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตได้ โดยต้องออกใบกำกับภาษีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565
 10. ของเงินผ่อน หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีให้ได้ตามเงื่อนไขก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยเวลาที่กรอกข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ก็นำยอดเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้เลย
 11. ช้อปดีมีคืน สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อโทรศัพท์ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ เมื่อซื้อจากร้านค้าที่จดทะเบียน VAT

สินค้าที่ยกเว้น

 1. ทองคำแท่ง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เพราะทองคำแท่งไม่ต้องเสียภาษี VAT ทองรูปพรรณ ตัวทองคำก็ไม่เสียภาษีเช่นกัน จึงใช้ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น
 2. สุรา เบียร์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 3. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 4. บริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ค่าบริการระยะยาวที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 5. สินค้าหรือบริการบางประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% อยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่นผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป, เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา, ค่ารักษาพยาบาล

ติดตามโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่

Back