รางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Corporate Social Responsibility: CSR) คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards (ACE) 2022

14 ธันวาคม 2565

(คุณโชคดี วิศาลสิงห์ หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณนฑาห์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน (ที่ 3 จากขวา) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (ที่ 1 จากขวา) และนายเจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกัน (ที่ 1 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงาน AMCHAM CSR Excellence Recognition Awards 2022

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น (Corporate Social Responsibility: CSR) คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards (ACE) 2022 เป็นปีแรก โดยนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายเจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกัน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงาน AMCHAM CSR Excellence Recognition Awards 2022 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย (AMCHAM) รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคม และความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบริษัทและชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืนของ AWC โดยมีคุณโชคดี วิศาลสิงห์ หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล และคุณนฑาห์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน เป็นตัวแทนรับมอบ

ย้อนกลับ