มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวไทย

27 ตุลาคม 2565

มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ชุด ภายใต้โครงการ “น้ำใจไทย หลั่งไหล ไม่ทิ้งกัน” ไทยช่วยไทย ร่วมใจกัน พร้อมเคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างดีที่สุด

ย้อนกลับ