มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทในเครือ AWC ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ อบต. แจ่มหลวง

29 มิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565 - มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทในเครือ AWC อาทิ โรงแรมมีเลียเชียงใหม่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง และพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ อบต. แจ่มหลวง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ห่างไกล ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ย้อนกลับ