“เดอะ GALLERY” เปิดสาขาใหม่ที่โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่

12 เมษายน 2565

“เดอะ GALLERY” โครงการเพื่อชุมชน สาขาที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขยายโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ภายในร้านมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและนักออกแบบงานคราฟท์ดีๆ มากมายทางภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากชุมชนภาคอื่นๆมาร่วมจำหน่ายภายในร้านด้วย แวะชมสินค้าและร่วมสนับสนุนงานคราฟท์ฝีมือคนไทย ณ ร้านเดอะ GALLERY โซนล็อบบี้ ของโรงแรม มีเลีย เชียงใหม่

โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดับห้าดาวภายใต้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร และบริหารโดย มีเลีย โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Meliá Hotels International) โดยโรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ ถือเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวภายใต้แบรนด์มีเลีย แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่

ดูรายละเอียด เดอะ GALLERY เพิ่มเติม

ย้อนกลับ