“เดอะ GALLERY” เปิดตัวสาขาใหม่ โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

13 ธันวาคม 2564

9 พฤศจิกายน 2564

เดอะ GALLERY โครงการเพื่อชุมชนแห่งที่ 11 ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ จังหวัดภูเก็ต นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมทั้งงานฝีมืออันประณีต สะท้อนอัตลักษณ์ของภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ อาทิ ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่าย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนขยายโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก เดอะ Gallery

มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ร่วมกับ โรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล ในโครงการ “วัคซีนช่วยชาวประชา”

15-17 ตุลาคม 2564

การให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มสอง แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางและพระภิกษุ-สามเณร ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับโครงการ “AWC ร่วมรวมพลังไทยสู้สู้”

16 พฤศจิกายน 2564

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ณ ศูนย์พักคอย AEC Tread Center เทศบาลตำบลพระอินทราชา จ.พระนครศรีอยุธยา สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้โครงการการกุศลของแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น

ย้อนกลับ