เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์เพื่อการกุศล ส่งความห่วงใยผ่านโครงการ "AWC ร่วมรวมพลังไทยสู้สู้" มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19

28 ตุลาคม 2564

11 ตุลาคม 2564 – เคพีเอ็มจี ประเทศไทย นำโดย คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์และลาวพร้อมตัวแทนผู้บริหาร ร่วมมอบเงินจำนวน 200,000 บาท บริจาคให้แก่ มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ในโครงการ "AWC ร่วมรวมพลังไทยสู้สู้" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ “ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ภายในศูนย์กลางการค้าส่ง AEC Trade Center ประตูน้ำพระอินทร์ ณ เทศบาลตำบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ เตียงกระดาษ ฟูกที่นอน หมอน ผ้าห่ม และเวชภัณฑ์จำเป็น สำหรับดูแลผู้ป่วยตกค้าง เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดในครอบครัว ระหว่างรอส่งต่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล พร้อมด้วย ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ

มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล มอบอุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน IP Phone ให้ศูนย์เอราวัณ จำนวน 50 เครื่อง

6 ตุลาคม 2564 - มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล สนับสนุนการทำงานของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิฯ มอบเครื่อง IP Phone จำนวนทั้งสิ้น 50 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ประสานรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งประสานงานหน่วยแพทย์ และโรงพยาบาล นำส่งผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด – 19

ย้อนกลับ