มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล มอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 แก่ชุมชนบ้านหนองทะเล จังหวัดกระบี่

30 เมษายน 2563

Asset-World-Foundation-Charity-COVID-19-Krabi-banner.jpg

มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ภายใต้แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น พร้อมตัวแทนจากโรงแรม บันยันทรี กระบี่ มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น จำนวน 100 ชุด มูลค่า 50,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนโดยรอบโรงแรมฯ ในพื้นที่ชุมชนหมู่ 3 ตำบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพให้บริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ได้ตามปกติ โดยมุ่งหวังว่าถุงยังชีพทั้งหมดนี้จะช่วยต่อพลังใจให้ทุกคนในชุมชนก้าวผ่านวิกฤตอันยากลำบากนี้ไปได้อย่างดีที่สุด

Asset-World-Foundation-Charity-COVID-19-Krabi-01.jpg

ย้อนกลับ