หัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล

นางสาว เดฟเน่ หยวน ได้รับประกาศนียบัตร ทางด้านการบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยเทมาเส็ค โปลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ และปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ (การจัดการการท่องเที่ยว) จากมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย

นางสาวเดฟเน่ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการบริหารธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น การบริหารงานโรงแรมที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การบริหารโครงการและการบริหารกระบวนการจัดการองค์กร จากองค์กรชั้นนำ เช่น ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท เอส เอเอส ซีตามาด จำกัด (SAS-CTAMAD) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ (Myanmar Strategic Holdings) รองประธานกลุ่มจัดการทรัพย์สินและการดำเนินการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด ผู้จัดการทั่วไปเมอร์เคียวเกาะช้าง ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท และผู้จัดการทั่วไปโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออิมพีเรียล