หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและโฮลเซลล์

นายภีม ลิ่วลม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากว่า 25 ปี ด้านการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยดูแลรับผิดชอบกิจการขององค์กรรอบด้าน ครอบคลุมถึงการบริหารผลกำไรขาดทุนของธุรกิจ การขาย การตลาด เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน และการกระจายสินค้า

นายภีม มีผลงานความสำเร็จมากมายด้านการบริหารงานให้กับบริษัทต่างชาติชั้นนำในบทบาทและตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองประธาน ภูมิภาคอินโดจีน บริษัท วาย เอช เอส กัมพูชา อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด รองประธาน สินค้าอุปโภคบริโภค ประเทศสิงคโปร์ บริษัท ดีเคเอสเอช ผู้อำนวยการฝ่ายขายประเทศไทย และผู้จัดการธุรกิจประเทศลาว บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ผู้จัดการใหญ่และสมาชิกคณะกรรมการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด และตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายแห่งชาติ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด